Tlačivo na výpoveď PZP

Potrebujete podať výpoveď poistnej zmluvy, ale neviete, čo všetko do nej zakomponovať? Tak v tomto článku vám prezradíme, ako takúto žiadosť svojpomocne napísať, ale aj to, kde môžete jednotlivé vzory a tlačivá nájsť.

Čo všetko zahrnúť do výpovede?Vzor žiadosti výpovede PZP

Poďme rovno k veci a povedzme si, čo má taká žiadosť o zrušenie PZP obsahovať. V prvom rade vaše kontaktné údaje. Ďalej nezabudnite uviesť predmet do tlačiva a podajte výpoveď PZP, ako aj číslo danej zmluvy. Napíšte aj nejaký krátky text s odôvodnením vášho rozhodnutia, číslo bankového účtu, na ktorý bude zaslaná suma zodpovedajúca neprečerpanému poistnému. Na záver tohto textu napíšte zdvorilé poďakovanie za vybavenie vašej požiadavky. Ostáva vám už len uviesť:

  • dátum,
  • miesto
  • a vlastnoručný podpis.

Ak sa vám napísanie takejto žiadosti zdá zdĺhavé aj napriek našim konkrétnym potrebným údajom, ako vzor vám môže poslúžiť toto tlačivo ohľadom na výpoveď PZP. K jeho získaniu vám stačí urobiť už len jediný krok a to je kliknúť si na vyznačený odkaz. Budete presmerovaný na vyššie zmienenú stránku a nielenže tam nájdete len jeden vzor, ale hneď viacero a to pre každý rôzny dôvod ukončenia zmluvy.

Kedy žiadosť podať?

Možno sa zo začiatku obávate, že poisťovacia spoločnosť, ktorá poisťuje vaše vozidlo, bude namietať a robiť caviky. V súčasnosti však ide o bežné procesy, ktoré skoro každý poisťovateľ akceptuje. Nikto vás nemôže násilím držať a nútiť platiť poistné za niečo, čo už nevyužívate resp. nemôžete využívať. Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať z rôznych dôvodov, no doba podania nie je vždy ľubovoľná. Teda pri niektorých konkrétnych prípadoch si nemôžete tento druh zabezpečenia zrušiť, keď si to zmyslíte. Buďme však konkrétnejší a povedzme si, z akých dôvodov môže odhlásenia vozidla prebehnúť.

  1. zo zmluvných dôvodov

Každý seriózny poskytovateľ akýchkoľvek služieb uzatvára so spotrebiteľom zmluvu. V nej sa môžete dočítať o jednotlivých podmienkach vzniku alebo zániku poistnej udalosti. Zrušenie PZP zo zmluvných dôvodov nastáva vtedy, ak sa zmluva medzi vami a sprostredkovateľom služby končí.

Keď zistíte, že sa blíži oficiálny koniec platnosti zmluvy a vy s daným poisťovateľom už nechcete v tejto zmluve pokračovať, je nutné ju ukončiť, a to buď písomnou alebo osobnou formou (pričom písomná forma je nutná aj pri osobnom spôsobe požiadania). Poisťovatelia zvyknú poistné zmluvy automaticky predlžovať a potom už len zasielať faktúry na zaplatenie poistného. Ak máte vo výhľade niečo iné, tento fakt vás nemusí veľmi potešiť, pretože si vybavovanie všetkého zbytočne natiahnete.

  1. z technického stavu vozidla

Dôvod na výpoveď PZP je aj technický stav vozidla, ktorý zapríčiňuje, že ho nemôžete naplno (alebo už vôbec) využívať. Ide o tieto dva prípady:

a, Vozidlo bolo zlikvidované

Ak bolo vaše vozidlo zlikvidované, je na vás, aby ste zasiahli do trvania zmluvy. Je zbytočné platiť za vozidlo, ktoré je pokrútené niekde na šrotovisku. Poisťovateľ vám zvyšnú sumu z poistného vráti na účet, ktorý v požiadavke uvediete. Nezabudnite k nej však pripojiť doklad o likvidácii vozidla.

Vyradili ste svoje auto z evidencie?b, Vozidlo bolo vyradené z evidencie

Lepším prípadom je, ak má vozidlo len nejaký technický problém, ktorý je možné opraviť, ale kvôli ktorému momentálne nemôžete vozidlo využívať, pretože by ste prekročili zákonom stanovené normy, ktoré sú vysoko pokutované. Pokým vaše vozidlo nedostanete do takého stavu, v akom má byť, nebudete mať po ruke potrebné doklady na jeho prevádzkovanie a preto si radšej podajte žiadosť o výpoveď PZP. Veď vytvoriť novú nie je žiaden problém. K žiadosti však treba dodať aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

  1. z aktuálneho stavu vozidla (nie technického, napr. zmena majiteľa)

Odhlásenie PZP musí prebehnúť aj vtedy, keď vaše vozidlo mení majiteľa hoc aj nedobrovoľne, a to v prípade jeho krádeže. Toto sú dve základné zmeny:

a, Vozidlo bolo ukradnuté

Prvým nepríjemným a nedobrovoľným prípadom zmeny majiteľa vozidla je krádež. Ak ste to oznámili polícii, kontaktujte aj svoju poisťovňu, aby mohla vykonať potrebné kroky. K žiadosti bude treba dodať aj policajný spis o odcudzení vozidla.

b, Vozidlo bolo predané alebo darované

Klasická zmena majiteľa prebieha pri predaji alebo darovaní vozidla. Pri realizácii tejto udalosti ste povinný vozidlo odhlásiť z poisťovne. K žiadosti nezabudnite pripojiť aj overené zmluvy o predaji alebo kúpe.

  1. z iných dôvodov

Iné dôvody na odhlásenie PZP môžu byť skutočne hocijaké, ale samozrejme, aj poisťovňa ich musí uznať za relevantné. Jedným z takých môže byť napríklad aj to, že nájdete výhodnejšiu cenovú ponuku poistenia, čo je v súčasnosti dosť možné pri množstve poisťovní. Jednotlivé ponuky sa môžu líšiť až v stovkách eur. Máte v súčasnosti tú najvýhodnejšiu ponuku? Alebo si to len myslíte? Bez problémov si to môžete overiť aj na hore uvedenej stránke, na ktorú sme poskytli aj odkaz. Pomocou kalkulačky môžete výpočet získať za počkaním a hneď z neho si o niektorú ponuku aj požiadať.

Vybavuje ukončenie zmluvy len majiteľ vozidla?

Nie. Na výpoveď poistnej zmluvy vášho vozidla môžete aj niekoho splnomocniť. Daná osoba sa však musí preukazovať notársky overeným dokumentom. Pokiaľ podáva splnomocnená osoba písomnú žiadosť, je dobré k nej priložiť toto splnomocnenie.

Ak potrebujete ukončiť vašu poistnú zmluvu, nezabúdajte, že tlačivo ohľadom výpovede PZP máte dostupné vyššie alebo si ďalšie informácie o ukončení môžete prečítať sem http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/ochrana-financneho-spotrebitela1/spotrebitelske-prava/poistenie-automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *